Trường mầm non Nam Tiến tổ chức lao động VSMT đón năm học mới

Tháng Chín 3, 2020 8:41 sáng

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn kiểu mẫu).

Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của UBND huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018 và các năm tiếp theo

Căn cứ Kế hoạch số 01 /KH- TMN  ngày 21/01 /2020  của Trường mầm non Nam  Tiến về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2020

Sau đây là những hình ảnh

3D8282BF-4B5E-43CA-96F1-300ED6FBEA77

 

5AF205B4-8448-4B80-85C7-974ABE3C3C11