LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10

Tháng Mười 1, 2018 8:58 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 01  tháng 10 năm 2018 đến ngày 06  tháng 10 năm 2018

 

Ngày Sáng                      Chiều
Thứ 21/10/2018   Họp giao ban

Hoàn thiện phổ cập

Thứ 32/10/2018 Kiểm tra nền nếp các lớp Kiểm tra nền nếp các lớp
Thứ403/10/2018 Kiểm tra nền nếp các lớp Kiểm tra nền nếp các lớp
Thứ 504/10/2018 Thăm lớp dự giờ Thăm lớp dự giờ
Thứ 605/10/2018 Thăm lớp dự giờ Thăm lớp dự giờ
Thứ bảy06/10/2018 Ôn luyện  

Ôn luyện

                                                                    Nam Tiến, ngày 01 tháng 10 năm 2018

                                                              Hiệu trưởng

                                                                                        ( Đã ký )                       

                                          

 

                                                                       Nguyễn Thị Hồng Vinh