LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM 2018

Tháng Năm 2, 2018 9:28 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM 2018

Từ ngày 30 tháng 4  năm 2018 đến ngày 05 tháng 5 năm 2018

 

Ngày Sáng  

        Chiều

 

Thứ 2

30/4/2018

Nghỉ lễ 30/4/2018 Ngày giải phóng miền Nam
Thứ 3

01/5/2018

– Nghỉ lễ 01/5 Ngày Quốc tế lao động
Thứ 4

02/5//2018

Thăm lớp dự giờ

 

Nộp hồ sơ dư thi nâng ngạch
Thứ 5

03/5/2018

 Tập huấn chuyên môn về “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non” đặt tại trường MN Nam Hồng  Tập huấn chuyên môn về “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non” đặt tại trường MN Nam Hồng 
Thứ 6

04/5/2018

Kiểm tra đánh giá chất lượng các lớp Kiểm tra đánh giá chất lượng các lớp
Thứ bảy

05/05/2018

Kiểm tra đánh giá chất lượng các lớp Kiểm tra đánh giá chất lượng các lớp

                                        Nam Tiến, ngày 28 tháng 4 năm 2018

                                         Hiệu trưởng

                                                                ( Đã ký )                       

                                          

 

                                          Nguyễn Thị Hồng Vinh