LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9

Tháng Chín 6, 2018 4:49 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9 NĂM 2018

Từ ngày 03  tháng 9 năm 2018 đến ngày 08 tháng 9 năm 2018

 

Ngày

Sáng  

                     Chiều

 

Thứ 2

03/9/2018

  Nghỉ bù 2/9

 

Nghỉ bù 2/9
Thứ 3

4/9/2018

 

Chuẩn bị trang trí khánh tiết Ngày hội đến trường của bé

Chuẩn bị trang trí khánh tiết Ngày hội đến trường của bé
Thứ 4

5/9/2018

Tổ chức ngày hội đến trường của bé Làm báo cáo sau khai giảng
Thứ 5

6/9/2018

Nộp báo cáo Tổng hợp phổ cập
Thứ 6

7/9/2018

Tổng hợp phổ cấp Vào phổ cập trực tuyến
Thứ bảy

8/9/2018

 

Ôn luyện

 

Ôn luyện

 

                                                                                                    Nam Tiến, ngày 03 tháng 8 năm 2018

                                                                                                             Hiệu trưởng

                                                                                                                 ( Đã ký )                       

                                          

 

                                                                                                      Nguyễn Thị Hồng Vinh