LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2020-2021

Tháng Một 4, 2021 9:43 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Từ ngày 04 tháng 01 năm 2021 đến ngày 09 tháng 01 năm 2021

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai    04/01/2021 – Họp Giao ban

– Vệ sinh trong, ngoài trường lớp

– Hoàn thiện tất cả các báo cáo KĐCL, XSĐAT
Thứ ba     5/01/2021  – Đón đoàn kiểm tra đôn đốc KĐCL, XSĐAT.  – Tiếp tục trang trí lớp theo chủ đề
Thứ tư     6/01/2021 – Tham gia các hoạt động trên lớp  – Tiếp tục trang trí lớp theo chủ đề
Thứ năm    7/01/2021 – Tham gia các hoạt động trên lớp  – Tiếp tục trang trí lớp theo chủ đề
Thứ sáu     8/01/2021 – Tham gia các hoạt động trên lớp  – Tiếp tục trang trí lớp theo chủ đề
Thứ bảy    9/01/2021 – Ôn luyện Ôn luyện

                                                             Nam Tiến, ngày 04 tháng 01 năm 2021

                                                                  Hiệu trưởng

                                                              Nguyễn Thị Hồng Vinh

                                                                       ( Đã ký )