LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Một 6, 2020 10:15 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 6  tháng 01 năm 2020 đến ngày 11  tháng 01  năm 2020

 

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện

 

Thứ hai

06/01/ 2019

 

– Họp giao ban  

– Lập danh sách học sinh và nộp tiền poki

– Kiểm tra chất lượng cuối kì I  khu An Nông

 

– BGH

 

– Đ/ C Tâm, Vân , Ngoan , Hằng

Thứ ba

07/01/2019

– Tổng hợp kết quả kiểm tra cuối kì

– Lập DS đóng học phí. Nộp học phí về nhà trường để tổng hợp.

– Đ/ C Tâm, Vân , Ngoan , Hằng
Thứ tư

08/01/2020

 

– Kiểm tra bếp nuôi khu Nam Sơn

 Đ/ C Tâm, Vân , Ngoan , Hằng
Thứ năm

09/01/2020

 

– Kiểm tra bếp nuôi khu Đồng Quỹ

– Đ/ C Tâm, Vân , Ngoan , Hằng
Thứ sáu

10/01/2020

 

– Kiểm tra bếp nuôi khu An Nông

– Đ/ C Tâm, Vân , Ngoan , Hằng
Thứ bảy

11/01/2020

 

 – Ôn luyện 

– GV toàn trường  

                                        Nam Tiến, ngày 06 tháng 01 năm 2020

                                         Hiệu trưởng

                                                             ( Đã ký )                       

                                        

                                    Nguyễn Thị Hồng Vinh