LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

Tháng Mười 8, 2018 8:53 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 đến ngày 13 tháng 10 năm 2018

 

Ngày Sáng Chiều 
Thứ 208/10/2018 – Giao ban– Dự thảo báo cáo với đoàn kiểm tra, thời khóa biểu hiện hành ( 8/10 – 20/10) Dự thảo báo cáo với đoàn kiểm tra, thời khóa biểuhiện hành ( 8/10 – 20/10)
Thứ 39/10/2018 – Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm – Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm
Thứ 410/10/2016 Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn KTNB Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn KTNB
Thứ 511/10/2018 Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn KTNB Kiểm tra phổ cập cấp huyện
Thứ 612/10/2018 Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn KTNB Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn KTNB
Thứ bảy13/10/2018 Khai mạc hội giảng  cấp trường Khai mạc hội giảng  cấp trường

 

                                                                   Nam Tiến, ngày 08 tháng 10 năm 2018

                                                                                   Hiệu trưởng

                                                                                       ( Đã ký )                       

                                          

 

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Hồng Vinh