LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2018

Tháng Năm 7, 2018 2:21 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2018

Từ ngày 7  tháng 5 năm 2018 đến ngày 12  tháng 5năm 2018

 

Ngày Sáng  

        Chiều

 

Thứ 2

07/5/2018

Họp giao ban Làm việc tại trường
Thứ 3

08/5/2018

Thăm lớp dự giờ Làm việc tại trường
Thứ 4

9/5//2018

Thăm lớp dự giờ

 

Xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Thứ 5

10/5/2018

Thăm lớp dự giờ Xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Thứ 6

11/5/2018

Đánh giá trẻ 5 tuổi Đánh giá trẻ 5 tuổi
Thứ bảy

12/05/2018

Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn

                                        Nam Tiến, ngày 07 tháng 5 năm 2018

                                         Hiệu trưởng

                                        ( Đã ký )                       

                                          

 

 

 

                                                  Nguyễn Thị Hồng Vinh