LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Một 14, 2020 4:14 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 13  tháng 01 năm 2020 đến ngày 18  tháng 01  năm 2020

 

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện

 

Thứ hai

13/01/ 2019

– Họp giao ban  

 

– BGH

 

Thứ ba

14/01/2019

– Lập danh sách học sinh và nộp tiền học phí; tổng hợp tiền học phí.

 

– Đ/ C Lan, Tuất, Phượng, Thúy
Thứ tư

15/01/2020

 

Tổng hợp chấm thi đua theo tháng hết kì I

 

Đ/ C Tâm, Vân,

Thứ năm

16/01/2020

Tập huấn tham vẫn cộng nđồng tại trường MN Nam Thanh – Đ/ C Vinh, Dung, Tâm, Vân, Ngoan, Hằng
Thứ sáu

17/01/2020

Chuẩn bị khánh tiết sơ kết học kì – Đ/ C Tâm, Vân, Ngoan, Hằng
Thứ bảy

18/01/2020

 

Sơ kết học kì I

 

– GV toàn trường  

                                        Nam Tiến, ngày 13 tháng 01 năm 2020

                                         Hiệu trưởng

                                                           ( Đã ký )                       

                                          

                                   Nguyễn Thị Hồng Vinh