LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG NĂM 2018

Tháng Năm 14, 2018 10:31 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 14  tháng 5 năm 2018 đến ngày 18  tháng 5năm 2018

 

Ngày Sáng         Chiều

 

Thứ 214/5/2018 Họp giao ban Tổng hợp dữ liệu cán bộ quản lý, giáo viên 
Thứ 315/5/2018 Tổng hợp dữ liệu cán bộ quản lý, giáo viên  Tổng hợp dữ liệu cán bộ quản lý, giáo viên 
Thứ 415/5/2018 Đánh giá trẻ các độ tuổi  Đánh giá trẻ các độ tuổi 
Thứ 516/5/2018 Đánh giá trẻ các độ tuổi  Đánh giá trẻ các độ tuổi 
Thứ 617/5/2018 Tổng hợp kết quả đánh giá Tổng hợp kết quả đánh giá
Thứ bảy18/05/2018 Tổng hợp kết quả đánh giá Tổng hợp kết quả đánh giá

                                        Nam Tiến, ngày 12 tháng 5 năm 2018

                                         Hiệu trưởng

                                                                            ( Đã ký )                       

                                          

 

 

 

                                                  Nguyễn Thị Hồng Vinh