LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG NĂM 2018

Tháng Năm 14, 2018 10:31 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 14  tháng 5 năm 2018 đến ngày 18  tháng 5năm 2018

 

Ngày Sáng  

        Chiều

 

Thứ 2

14/5/2018

Họp giao ban Tổng hợp dữ liệu cán bộ quản lý, giáo viên 
Thứ 3

15/5/2018

Tổng hợp dữ liệu cán bộ quản lý, giáo viên  Tổng hợp dữ liệu cán bộ quản lý, giáo viên 
Thứ 4

15/5/2018

Đánh giá trẻ các độ tuổi  Đánh giá trẻ các độ tuổi 
Thứ 5

16/5/2018

Đánh giá trẻ các độ tuổi  Đánh giá trẻ các độ tuổi 
Thứ 6

17/5/2018

Tổng hợp kết quả đánh giá Tổng hợp kết quả đánh giá
Thứ bảy

18/05/2018

Tổng hợp kết quả đánh giá Tổng hợp kết quả đánh giá

                                        Nam Tiến, ngày 12 tháng 5 năm 2018

                                         Hiệu trưởng

                                                                            ( Đã ký )                       

                                          

 

 

 

                                                  Nguyễn Thị Hồng Vinh