LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM 2018

Tháng Năm 21, 2018 10:14 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM 2018

Từ ngày 21  tháng 5 năm 2018 đến ngày 26  tháng 5năm 2018

 

Ngày Sáng         Chiều

 

Thứ 221/5/2018 Họp giao ban Làm việc tại trường
Thứ 322/5/2018 Tổng hợp đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tổng hợp đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Thứ 423/5//2018 Tổng hợp đánh giá trẻ cuối năm  Tổng hợp đánh giá trẻ cuối năm  
Thứ 524/5/2018 Tổng hợp kết quả BDTX Tổng hợp kết quả BDTX
Thứ 625/5/2018 Các lớp bình xét thi đua cuối năm Tổng hợp báo cáo tổng kết năm học, kết quả BDTX, đánh giá trẻ cuối năm nộp về phòng
Thứ bảy26/05/2018 Tổng kết năm học triển khai công tác hè Tổng kết năm học triển khai công tác hè

                                        Nam Tiến, ngày 19 tháng 5 năm 2018

                                         Hiệu trưởng

                                        ( Đã ký )                       

                                          

 

 

 

                                                  Nguyễn Thị Hồng Vinh