LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM 2018

Tháng Năm 21, 2018 10:14 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM 2018

Từ ngày 21  tháng 5 năm 2018 đến ngày 26  tháng 5năm 2018

 

Ngày Sáng  

        Chiều

 

Thứ 2

21/5/2018

Họp giao ban Làm việc tại trường
Thứ 3

22/5/2018

Tổng hợp đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tổng hợp đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Thứ 4

23/5//2018

Tổng hợp đánh giá trẻ cuối năm

 

Tổng hợp đánh giá trẻ cuối năm 

 

Thứ 5

24/5/2018

Tổng hợp kết quả BDTX Tổng hợp kết quả BDTX
Thứ 6

25/5/2018

Các lớp bình xét thi đua cuối năm Tổng hợp báo cáo tổng kết năm học, kết quả BDTX, đánh giá trẻ cuối năm nộp về phòng
Thứ bảy

26/05/2018

Tổng kết năm học triển khai công tác hè Tổng kết năm học triển khai công tác hè

                                        Nam Tiến, ngày 19 tháng 5 năm 2018

                                         Hiệu trưởng

                                        ( Đã ký )                       

                                          

 

 

 

                                                  Nguyễn Thị Hồng Vinh