LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17 NẮM HỌC 2020 – 2021

Tháng Mười Hai 28, 2020 10:44 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 02tháng 01 năm 2021

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai    28/12/2020 – Họp Giao ban Tổng hợp:  Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn KĐCL, XSĐAT.
Thứ ba     29/12/2020  Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn KĐCL, XSĐAT. Trang trí môi trường trong, ngoài lớp theo đúng chủ đề
Thứ tư     30/12/2020 – Đón đoàn đôn đốc KĐCL, XSĐ Tiếp tục rang trí môi trường trong, ngoài lớp theo đúng chủ đề
Thứ năm    31/12/2020 – Đón đoàn đôn đốc KĐCL, XSĐ Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra đôn đốc của PGD – ĐT về KĐCL, XSĐ
Thứ sáu     01/12/2020 Nghỉ  Tết Dương lịch Nghỉ  Tết Dương lịch
Thứ bảy    02/12/2020 Nghỉ  Tết Dương lịch Nghỉ  Tết Dương lịch

                                                             Nam Tiến, ngày 28 tháng 12 năm 2020

                                                                                  Hiệu trưởng

                                                                                                 Nguyễn Thị Hồng Vinh

                                                                                      ( Đã ký )